Facebook icon

 

Transportband lösningar

Transportband jord testare

Speciellt konstruerad för elektrostatisk beläggning. Dåligt jordande av delarna som ska beläggas kan resultera i en dålig kvalitet på det elektrostatiska beläggningsarbetet. Beläggningstjockleken är kanske inte tillräcklig, eller delarna är inte jämnt täckta.